Seminari

u svom godišnjem planu rada imamo i organizaciju edukacijskih seminara na regionalnoj i nacionaloj razini, pratite naše stranice i društvene mreže kako bi bili pravovremeno obavješteni.

USKORO…