Razvojni plan trenera

Svaki nogometni trener ima svoj razvojni put tijekom kojeg prolazi razne oblike edukacije od formalne do neformalne,cilj UHNT-a je pružanje podrške trenerima da izgrade svoju osobnu strategiju razvoja kako bih ispunili svoj puni potencijal.

Elementi razvojnog plana trenera:

  • Prethodno iskustvo igranja
  • Formalna edukacija(licence).
  • Neformalna edukacija(tečajevi,studijski posjeti drugim trenerima,čitanje stručnih literatura,konstruktivni razgovori sa drugim trenerima,isprobavanje novih metoda rada u praksi i analiza istih ).
  • Iskustvo i praktični rad na terenu(provedba trenažnog procesa i analiza istog kao i inventivne metode rada).
  • Mentorstvo(kontinuirano savjetovanje od strane trenera sa većim iskustvom).
  • Okruženje(kompetentnost i ambicioznost osoba iz užeg trenerovog okruženja).

Svakako moramo napomenuti da se razvojni plan treba graditi prema karakternom profilu svakog trenera i njegovim ambicijama ali usklađeno sa realno ostvarljivim ciljevima u određenom vremenskom periodu.