O nama

UDRUGA HRVATSKIH NOGOMETNIH TRENERA-UHNT je nastala na inicijativu hrvatskih trenera sa dugogodišnjim iskustvom i sa željom da se izgrade sigurni i prije svega razvojni uvjeti rada za sve trenere.

CILJEVI UHNT-A

 • Zaštita interesa članova Udruge na stručnom, edukativnom, ekonomskom i pravnom
  području te svakom drugom području od značaja za kvalitetno obavljanje trenerske profesije
 • Edukacija članova Udruge..
 • Razvojna strategija članova Udruge.
 • Pravna zaštita članova Udruge
 • Promocija metodologije rada uspješnih hrvatskih trenera kako bi se izgradio „brand“ hrvatskog trenera diljem svijeta
 • Izgradnja i održavanje odnosa, odnosno suradnja s nogometnim klubovima u
  Republici Hrvatskoj, ali i inozemstvu te s Hrvatskim nogometnim savezom

Područja djelovanja sukladno ciljevima, odnosno djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi
Udruge su:

 • Organiziranje seminara, studijskih putovanja te dodatnih neformalnih edukacija za
  članove Udruge
 • Smišljanje razvojne strategije za sve članove Udruge u suradnji s HNS ( Hrvatski
  nogometni savez ) akademijom, odnosno bilo kojom drugom prikladnom organizacijom ( domaćom ili stranom ) ili samostalno.
 • Pravna zaštita članova Udruge kroz pružanje pravne pomoći članovima ( potpisivanje
  ugovora, sudski sporovi i dr. )
 • Promocija metodologije rada uspješnih hrvatskih trenera na sve prihvatljive, odnosno
  zakonski regulirane načine.
 • Reklamiranje, odnosno stvaranje „branda hrvatskog trenera“ diljem svijeta na razne
  načine ( sudjelovanje na raznim manifestacijama odnosno događajima, predstavljanje
  rada i djelovanja Udruge, na kraju svake kalendarske godine članovi izabiru „trenera
  godine“ te svi drugi zakonom dopušteni načini koji će pridonijeti promociji hrvatskih
  trenera diljem svijeta ).
 • Suradnja sa svakom sličnom sportskom udrugom ili drugom organizacijom u
  Republici Hrvatskoj ili inozemstvu ( nije nužno da je riječ isključivo o nogometnoj
  udruzi ili organizaciji ) na razne načine: organiziranje zajedničkih seminara i edukacija
  i sl.
 • Suradnja s domaćim i inozemnim sveučilištima/veleučilištima te drugim znanstvenim
  ustanovama sukladno ciljevima Udruge.

Službeni podaci

Udruga hrvatskih nogometnih trenera ( UHNT )

Dubrovačka 5, Osijek,  31220 Višnjevac

OIB:43876846341

E-mail: info@uhnt.hr

Osobe ovlaštene za zastupanje udruge

Marijo Jović,predsjednik

Marko Kartelo,dopredsjednik

Željko Nikšić,tajnik