Networking

Umrežavanje trenera kako na lokalnoj i nacionalnoj pa tako i globalnoj razini je vrlo važan element razvoja identiteta hrvatskog trenera.

UHNT-a pridaje veliku pozornost građenju odnosa sa trenerskim savezima i udruženjima iz drugih zemalja kako bi hrvatski treneri lakše ostvarili kontakte i razmijenili znanja i iskustva kroz edukacijska putovanja i seminare.

Jednako važnim smatramo izgradnju platforme sa informacijama o ponudi i potražnji poslova kroz kontakte sa drugim savezima ali i trenerima koji su zaposleni u drugim državama.

Isto tako planirane su aktivnosti na lokalnoj razini gdje se kroz mini-seminare i radionice treneri u svom bližem okruženju mogu povezati i unaprijediti svoja znanja kako bi gradili zajedničku terminologiju i metodologiju rada koja će biti prepoznatljiva kao takva.

Prvi korak ka umrežavanju sa ostalim  kolegama možete ostvariti kroz registar trenera s kojim UHNT-a ima suradnju,

Registar nogometnih trenera zamišljen je kao platforma:

-nogometnih trenera

-kondicijskih trenera

-fizioterapeuta

u nogometu na kojoj bi se stručne osobe pozicionirale na tržištu rada.

Na ovom mjestu poslodavci će imati na raspolaganju kompletnu listu stručnih sportskih djelatnika u nogometu koji će se osnovnim informacijama predstaviti tržištu.

Više na stranicama registra:

https://nogometnitreneri.wixsite.com/registar/uhnt?fbclid=IwAR3ya5regR48Ta1VguiKP5bKFSf9PpbgteCc4hFCMVmSWGdSnvyLnJDjlrc