Alati

Udruga svim svojim članovima osigurava raspolaganje raznim trenerskim alatima(analitički softveri,softveri za kontrolu opterećenja i kreiranje trenažnih sadržaja) potrebnih za efikasniji rad,planiranje,programiranje i svakodnevnu upotrebu.

U prilogu su linkovi za softvere koji su besplatno dostupni svim članovima UHNT-a .

Da bi ste besplatno koristili alate potrebno je prethodno se registrirati kao član UHNT-a.